Головна » Файли » ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ » ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Звіт директора за 2017-2018 н.р.
[ Викачати з сервера (144.0 Kb) ] 03.09.2018, 11:26

І. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Перспективи розвитку української держави вимагають оновлення системи освіти. ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури набувають вирішального значення.

Нині освіта зазнає величезних змін у сучасному суспільстві. Протягом останніх десятиліть в Україні відбулася зміна суспільної парадигми – від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси.

Входження України до світового освітнього простору зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідність до норм світового співтовариства. Пріоритетним напрямом сучасної освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової та повної загальної середньої освіти зорієнтовує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей.

У КСШ № 118 на кінець навчального року навчається 756 учнів, з них:

- в 1-4 класах - 320 учнів;

- в 5-9 класах - 379 учнів;

- в 10-11 класах - 57 учнів.

У школі здобувають освіту 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 дітей з інвалідністю з дитинства, 44 дитини з 24 багатодітних сімей, 2 дитини із малозабезпечених сімей, 9 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 21 дитина, батьки яких задіяні у ході антитерористичної операції на сході України, 8 дітей, які прибули із східних областей, 1 дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, 7 учнів обліку ВШО.

Проведено роз'яснювальну роботу з батьками щодо обов'язкової загальної середньої освіти, особливостей прийому до 1 класу у відповідності до Концепції «Нова українська школа». Станом на 01.06.2018 подали документи та зараховані до 1-го класу 71 дитина, з них 5-річки – 6, 6-річки – 54, 7-річки – 10, 9-річки – 1 дитина (дитина з особливими потребами, ДЦП).

З 04.11.2017 по 24.03.2018 у школі працювала «Школа майбутніх першокласників», яку відвідали 61 дитина. Вчителі, що будуть викладати у 1 класах пройшли відповідний ступінь підготовки і навчання на тренінгових курсах та при КЗВО «ДАНО» ДОР» 24.03.2018 були проведені батьківські збори щодо організації навчання майбутніх першокласників у 2018-2019 навчальному році. Вчителі та учні початкової школи тісно співпрацюють із ККДНЗ № 295 та 190, підготовлено інформаційний стенд для батьків та дітей майбутніх першокласників «Курс на школу!».

Спостерігається стала динаміка щодо збереження контингенту учнів випускників 9 класів, які продовжують навчання в умовах КСШ № 118.

У 2014-2015 навчальному році 9 класів закінчили 54 учні. Продовжили навчання у 10 класі  27 учнів, що становить 50%.

У 2015-2016 навчальному році 9 класів закінчили 52 учні. Продовжили навчання у 10 класі  26 учнів, що становить 50%.

У 2016-2017 навчальному році 9 класів закінчили 68 учнів. Продовжили навчання у 10 класі  30 учнів, що становить 44%.

У 2017-2018 навчальному році 9 класів закінчили 65 учнів. Продовжили навчання у 10 класі 30 учнів, що становить 46%.

Беручи до уваги результати ЗНО з української мови за останні 3 роки та з урахуванням основних завдань профільного навчання, наразі залишається актуальною проблема здійснення якісного відбору зарахування учнів до 10 класу.

У 2014-2015 навчальному році середній бал за результатами ЗНО з української мови становив 7,5 балів, якість знань 71% (вчитель-предметник Голуб О.І., класний керівник Шаповаленко І.П.).

У 2015-2016 начальному році середній бал за результатами ЗНО з української мови становив 7,1 бал, якість знань 61% (вчитель-предметник Заніна Т.В., класний керівник Горбик Н.М.).

У 2016-2017 начальному році середні бал за результатами ЗНО з української мови становив 6,5 балів, якість знань 42% (вчитель-предметник Бондаренко Т.М., класний керівник Бондаренко Т.М.).

Профільне навчання у закладі здійснюється різними шляхами. Один із них – дотримання навчальних планів і програм, виконання яких є обов’язковими. Факультативи, спецкурси та курси за вибором мають допоміжну функцію.

Варіативності навчання сприяє розширення спеціальних курсів та факультативів, що поглиблюють спеціалізацію закладу та сприяють його профілізації. До викладання спеціальних курсів та факультативів «Український фольклор», «Ділова українська мова», «Основи теорії літератури», «Культура мовлення та стилістика української мови», «Практикум з правопису української мови», здійснення наукового керівництва за виконанням науково-дослідницьких робіт учнів залучаються згідно із угодою про співпрацю (ДВНЗ «КДПУ») викладачі ВНЗ. Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті та одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку в цілому.

Методологічною основою діяльності КСШ № 118 є:

- загальність та безперервність освіти;

- взаємодія вчителя та учня, навчання та виховання за допомогою досвіду та творчості;

- різноманітність форм і методів, зв’язок з практичною діяльністю;

- управління якістю освіти.

Основна відповідальність щодо здобуття дитиною якісної освіти лежить на найголовнішому учаснику процесу навчання і виховання – шкільному вчителю.

У 2017-2018 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 20 чоловік як вчителі-предметники та 6 педагогічних працівників з інформаційних технологій.

У закладі було створено належні умови для організації та проведення атестації вчителів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Атестаційну компанію завершено успішно: з 11 працівників, які атестувались у поточному році, підтвердили відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 7 педагогів та 1 педагог підтвердив кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», підвищив кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 педагог, «спеціаліст другої» - 2 педагоги ,підтвердили відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «Учитель-методист» - 3 педагоги, «Старший учитель» - 1 педагог, присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист» - 1 педагогу, «Старший учитель» - 1 педагогу.

Освітній процес забезпечують 47 педагогічних працівників, які мають наступний кваліфікаційний рівень:

- доценти, кандидати філологічних наук – 2 (4%);

- кандидат педагогічних наук – 1 (2%);

- спеціалісти вищої категорії – 28 (59%);

- спеціалісти І категорії – 6 (13%);

- спеціалісти ІІ категорії – 7 (15%);

- спеціалісти – 6 (13%).

Мають педагогічне звання:

- «учитель-методист» - 12 (26%);

- «старший учитель» - 8 (17%);

- «практичний психолог-методист» 1 (2%).

Нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 7 (15%).

Як керівник методичної  ради школи Чернякова О.А. у 2017-2018 навчальному році сприяла реалізації методичної роботи закладу у різних заходах  науково-методичного,  практичного спрямування, а саме:

- участь педагогів у Міжнародних конференціях та науково-методичних семінарах, виставках (Чернякова О.А. – Міжнародна  конференція  «Глобальні аспекти світової економіки та міжнародні відносини в умовах економічної нестабільності» м. Кривий Ріг; Холод Ю.Л. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології та педагогіки» м. Львів; Холод Ю.Л. – Міжнародний науково-теоретичний семінар «Глибинна психологія новітньої доби» м. Кривий Ріг; участь школи в ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2017» м. Київ;

- участь закладу в моніторингових дослідженнях якості освіти (на базі закладу було проведено 5 моніторингових досліджень якості освіти серед учнів 8-11-х класів міського рівня);

- участь школи у Всеукраїнському освітянському проекті «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» (завершення роботи над проектом у І семестрі 2017-2018);

- проведення на базі закладу методичних заходів (районний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, районний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. Петра Яцика; районний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Тараса Шевченка; районний семінар-серфінг для вчителів початкової школи «Практичне спрямування навчання як засіб формування компетентностей учнів»; районний педагогічний турнір для вчителів математики «Використання сучасних технологій на уроках математики»; засідання районних методичних об’єднань для вчителів початкових класів, учителів математики, «Захисту Вітчизни». Міський етап конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2018» номінація «Українська мова та література»; міський етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ДВ МАН України «Юний філолог-2018»; міське свято «Всі мови на гостину». Всього – 3 заходи міського рівня);

- участь учителів закладу в конкурсах педагогічної майстерності (Всеукраїнський конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2018» у номінаціях «Українська мова та література», «Фізика» - 2 педагога; міський конкурс на кращий сайт ЗЗСО – 1 педагог);

- участь учнів та педагогів закладу в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Продовжено співпрацю, ділові контакти з філологічним відділеннях Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет» через можливість проходження педагогічної практики студентів як філологічного факультету, так і студентів інших факультетів, залучено викладацький склад до роботи з філологічно обдарованими учнями, продовжено ділові контакти з Криворізькими спеціалізованими школами № 70, 71, КГ№ 91, Криворізьким обласним ліцеєм-інтернатом.

На базі навчального закладу, що є територіальним осередком ДВ Малої академії наук України, вже тринадцятий рік поспіль пройшов міський інтелектуальний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Юний філолог».

Чернякова О.А. залучає педагогічних працівників до процесу популяризації їх досвіду роботи у фахових педагогічних виданнях та ЗМІ. Так за наслідками 2017-2018 начального року 7 педагогів закладу здійснили свої наукові розвідки з проблем сучасного стану викладання навчальних дисциплін у різних педагогічних виданнях, що відповідають вимогам ВАК, як-то: газета «Біологія», «Українська мова та література»,збірниках науково-методичних праць ДВНЗ «КДПУ», електронних виданнях, освітніх сайтів вчителів міста.

Концепція закладу у сфері виховання спрямована на формування нової людини майбутньої епохи. Проблема виховної роботи, над якою працював педагогічний колектив школи, «Реалізація особистісно-орієнтованого та компетентного підходів до організації виховання та соціалізації особистості громадянського суспільства» успішно реалізується за напрямами виховного процесу:

- розроблення моделі формування ціннісних орієнтацій школярів;

- формування іміджу закладу, де пріоритетними цінностями є здоров'я, культура, освіченість, творчість, патріотизм.

  Формуванню активної життєвої позиції учнів сприяє цілісна система національно-патріотичного виховання.

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в закладі протягом 2017-2018 навчального року здійснювалася через:

- популяризацію на заочних екскурсіях фактів і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України;

- проведення освітньо-просвітницької роботи, яка передбачає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України;

- вивчення духовної спадщини, символів, звичаїв через роботу в закладі хати-світлиці «Берегиня»;

- проведення Тижня правової освіти (04.12.2017-08.12.2017), декад з національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності;

- участь старшокласників у Всеукраїнській акції «Потяг єднання України «Труханівська Січ» – поліпшення національно-патріотичного виховання» (17.12.2017);

- конкурси та виставки плакатів, малюнків «Славетні постаті України» (жовтень, 2017);

- уроки-мужності «Ваш світлий Подвиг незабутній» (20.10.2017, до 73-ої річниці визволення України від нацистських загарбників); «Хто загинув за Вкраїну, буде жити у віках» (21.11.2017, до Дня Гідності та Свободи); «Скорботна свічка пам'яті святої» ( 24.11.2017, до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій); «Я – син своєї землі » (06.12.2017); «Діти єднають Україну!» (19.01.2018, до Дня Соборності України); «Сторінки боротьби за державну незалежність України: герої Крут» (29.01.2018, до Дня пам’яті героїв Крут); «У їхній долі був Афганістан» (15.02.2018);» «Ми українці – велика родина, і мова у нас солов'їна»  (21.02.2018, до Міжнародного дня рідної мови); «Це нашої історії рядки: Української революції 1917-1921 років» (02.03.2018, до 100 – річчя початку подій Української революції);

- проведення Шевченківських днів (03.03.2018 – 10.03.2018);

- налагодження системної екскурсійної діяльності дітей та учнівської молоді, відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам'ятками української історії та культури;

- профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом забезпечення зв'язку з військовою частиною 3011 (екскурсії до військової частини);

- проведення благодійних акцій «З вірою в серці»; «Хай ангели тебе оберігають»; «Підтримаємо бойовий дух наших захисників» (09.10.2017, 05.01.2018);

- участь у міській патріотичній акції «Виховуємо нащадків патріотів»; «Волонтерський воркшоп» (20.10.2017);

- проект «Сталеве серце України - місто щасливої дитини» (20.11.2017);

- організацію святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, захисника України;

- активізацію руху волонтерської допомоги;

- участь у районних військово-спортивних змаганнях «Нумо хлопці та дівчата», присвячених до Дня збройних сил України (листопад, 2017); «Патріот Кривбасу» (лютий, 2018);  Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі українського козацтва «Сокіл»(«Джура») (квітень, 2018); районних змаганнях «Козацько-український колорит забав» (травень, 2018).

Спільно зі службою у справах дітей, наркокабінетом, ювенальною превенцією Саксаганського відділу поліції було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинних проявів в учнівському середовищі. Налагоджена спільна робота з ювенальною превенцією Саксаганського відділу поліції, регулярно проводяться  бесіди  з профілактики злочинів та правопорушень інспектором Ордіною Д.Г. Питання стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень, злочинів протягом навчального року розкривається у підсумковому наказі по школі від 04.06.2018 № 206  «Про стан злочинності, правопорушень, бродяжництва негативних проявів серед учнів закладу».

Чималим духовним надбанням закладу є Зразковий музей Бойової Слави 15-ої гвардійської дивізії під керівництвом учителя історії Соколової Н.А., який висвітлює історичне минуле Криворіжжя, теперішнє України.  Музей має своє неповторне обличчя: сучасний дизайн, новий підхід до узагальнення напрацьованих матеріалів, достовірність під час подання інформації. Джерелом дослідження історії для учнів є спогади рідних, домашні архіви, які містить музей. У межах закладу здійснює роботу група екскурсоводів серед старшокласників, розробляє екскурсії щодо відзначення пам'ятних дат і подій.

На окрему увагу заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв'язків, опануванню дітьми нових навичок, формуванню в них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки. Свою діяльність волонтерські загони здійснюють в інформаційно-просвітницькому, соціальному напрямах. Значний виховний потенціал мають акції: «Від поваги до вчителя до підтримки героя», «Лист воїну», «Подаруй солдату свято», «Зігрій воїна», «Збирай кришечки на протези для воїнів» та інші.

Туристсько-краєзнавча робота є одним із засобів розвитку в школярів інтересу до історії рідного краю, що допомагає дітям усвідомити навколишній світ, формувати  в учнів прагнення поглиблювати свої знання про історію та особливості своєї Батьківщини. З цією метою протягом навчального року  організовано та проведено 33 екскурсії,   за динамікою екскурсійної діяльності класних колективів це на 11 екскурсій більше, ніж за 2016-2017 навчальний рік.

У позаурочний час у навчальному закладі працювало 8  гуртків за напрямками роботи: туристсько-краєзнавчий, естетичний, хореографічний, військово-патріотичний, фізкультурно-спортивний. В даних гуртках  було задіяно 160 учнів, що становить 21 % від загальної кількості дітей.   Діти, члени гуртків, брали участь в районних конкурсах за різними напрямками і були їх неодноразовими переможцями.

Мають постійний склад і користуються популярністю серед дітей такі гуртки:

- «Меридіан» (керівник Федорчук Л.О.);

- «Барвінчата» (керівник Артеменко Л.В.);

- «Регбі» (керівник Твердохліб О.М.).

У закладі працюють гуртки військово-патріотичного напрямку «Основи вивчення військової справи», «Влучний стрілець».  Метою та завданням гуртків є підготовка юнаків до служби у ЗСУ, формування в учнів сили, витривалості, стійкості.

Чернякова О.А. сприяє реалізації основних напрямків безперервної профільної освіти. На виконання  заходів щодо проведення різних форм профорієнтаційної роботи  в закладі здійснювався моніторинг якості профільного навчання старшокласників, укладено угоди з ДВНЗ «КНУ» Криворізьким педагогічним інститутом, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Інститутом ділового адміністрування», Криворізьким факультетом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана», Криворізьким професійним гірничо-металургійним ліцеєм, ДПТНЗ «Криворізький професійний гірничо-електромеханічний ліцей»,  Криворізьким професійно-технологічним ліцеєм, ДВНЗ «Криворізький національний університет» Гірничо-електромеханічним коледжем, Криворізьким професійним ліцеєм,  Криворізьким коледжем НМетАУ,   ДВНЗ «Криворізький будівельний  коледж», Криворізьким державним комерційно-економічним технікумом.

Проводились дослідження та діагностування профінтересів у старшокласників, а саме: діагностики виявлення інтересів підлітків за методикою «Профіль» –  8  клас (11.12.2017);  ДДО -  11 клас (01.11.2017);  корекційно-розвивальна робота за програмою «Людина і світ професій» (листопад-грудень, 2017); для 9,11 класів, психолого-педагогічний консиліум «Профорієнтаційний вибір»; індивідуальні та групові консультації (вересень – грудень). В закладі постійно оновлюється стенд «Барометр професій», створені умови для розвитку та організації учнів, які  займаються написанням науково-дослідницьких робіт під керівництвом викладачів ДВНЗ «КНУ» Криворізький педагогічний університет Городецької В.А. (доцент, кандидат філологічних наук) та Онікієнко І.М. (доцент, кандидат філологічних наук).

Протягом 2017-2018 навчального року на виконання графіку  профорієнтаційних заходів  ДВНЗ «Криворізький національний університет» проведено з учнями 11-го класу:

- 19.10.2017 – екскурсія до Міського центру зайнятості;

- 23.10.2017 –  екскурсія «Один день із життя студента»;

- 13.12.2017 –  екскурсія до машинно-будівельного факультету.

На базі військового комісаріату 22.01.2018 учні 11 класу, під керівництвом Твердохліба О.М., учителя, який викладає курс «Захист Вітчизни» взяли участь у профорієнтаційному заході. У рамках проекту «Професійна орієнтація школярів»  на базі ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» класні колективи 8-Б та 10 класів були  учасниками   Квесту. У школі сестиматично проводяться профорієнтаційні інформаційні години з представниками вищої школи та професійно-технічної освіти.

Важливим напрямом науково-дослідницької роботи педагогів школи є співпраця ШМК вчителів української мови та літератури з предметними кафедрами ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Для учнів така співпраця дає можливість проведення зустрічей зі студентами філологічного відділення, з викладачами для обговорення проблем наступності навчання у школі і ВНЗ, участь у профільних олімпіадах, конкурсах, проходження літньої навчальної практики. Для вчителів таке партнерство передбачає: підвищення кваліфікації вчителів профільних дисциплін, участь у науково-методичних семінарах, конференціях, наукове консультування у процесі виконання науково-дослідницьких робіт учнів старшої школи.

 

II. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

 

Важливою ланкою роботи Чернякова О.А. вважає створення належних санітарно-гігієнічних, технічних, організаційних умов навчання учнів. Діяльність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу школи спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Територія та приміщення школи мають упорядкований та естетичний вигляд. Щорічно проводяться поточні ремонти навчальних кабінетів, які осучаснюються новими меблями. Фінансове забезпечення навчального закладу здійснюється завдяки ефективному використанню бюджетних коштів, матеріально-технічних та фінансових ресурсів, батьківської спонсорської допомоги.

У річному плані є розділ «Фінансово-господарська діяльність». У 2017-2018 навчальному році завдяки батьківській спонсорській підтримці були виконані наступні види робіт:

- здійснено передплату періодичних видань для шкільного використання й організації навчально-виховного процесу;

- виконано сантехнічні та електророботи ( прожектори світлодіодні – 6 шт., світильники світлодіодні – 7 шт., розетки – 3 шт.);

- проведено ремонт комп’ютерної техніки (принтер), радіомікрофонів;

- придбано банер наочний, інформаційний стенд «Готуємося до ДПА»;

- замінено 160 м² лінолеуму на ІІ поверсі;

- придбано 15 шт. профілю для лінолеуму;

- замінено фурнітуру на вхідних дверях (довідники-2 шт.);

- придбано руберойд для часткового перекриття даху 30 м²;

- систематично здійснюється закупівля  медикаментів, господарчих товарів згідно припису СЕС;

- придбано спортивні футболки для шкільної команди - 20 шт.;

- придбано посипковий матеріал (відсів – 3т.);

- встановлено світлозахисні жалюзі в актовій залі – 8 шт.;

- встановлено теплорадіатор на І поверсі роздягальні;

- встановлено кріплення до 13 вогнегасників;

- придбано дозатори для мила у шкільну їдальню – 6 шт., захисні пристрої на металопластикові вікна – 4 шт., розноси для їжі – 10 шт.;

- придбано будівельні матеріали для підготовки до нового навчального року (фарба, цемент, крейда, вапно);

- здійснюється санітарно-гігієнічні заходи з благоустрою території (покіс трави, ремонт газонокосилки, фарбування об’єктів спортивного обладнання, прилеглих до школи);

- проведено зварювальні роботи у підвальному приміщенні школи;

- надано фінансову підтримку учасникам-переможцям обласних олімпіад з трудового навчання та конкурсу-захисту НДР Малої академії наук України;

- придбано 37 нагрудних медалей для вшанування переможців учнівських олімпіад різних рівнів.

З метою підготовки до 2018-2019 навчального року та опалювального сезону  планується проведення наступних заходів:

- ревізія запірної арматури, стояків центрального опалення і  водопостачання;

- придбання манометрів та 3-х ходових кранів до ЦО;

- повірка манометрів, термометрів ЦО;

- повірка лічильника холодного водопостачання та його пломбування;

- придбано будівельні матеріали (фарба, шпаклівка, грунтівка та ін.).

 У 2018 році за бюджетні кошти будуть виконані наступні види робіт:

- промивка системи центрального опалення;

- перезарядження  вогнегасників та повірка пожежного крана;

- одержання технічних актів щодо здійснення перевірки вентиляції та заземлення електроустановок і електрообладнання;

- заміна вікон на металопластикові в кількості 48 од. у спортивній залі;

- придбання миючих та дезинфікуючих засобів;

- придбання кухонного посуду та приборів.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог забезпечується щомісячним придбанням миючих та дезінфікуючих засобів, медикаментів, здійснюється сезонний покіс трави, заміна зіпсованих скляних рам.

Фінансове забезпечення діяльності освітнього закладу відповідно до кошторису видатків на 2018 рік по загальному фонду становить:

- видатки на заробітну плату – 8 741789 грн.;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

- оплата теплопостачання – 1 358310 грн;

- оплата водопостачання і водовідведення – 33775 грн;

- оплата електроенергії – 121414 грн.

 

III. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

 

Утриманню та розбудові матеріально-технічної бази школи сприяє громадсько-державне управління закладом. Одним із додаткових джерел фінансування школи є використання спонсорської батьківської допомоги та фінансова допомога з боку представників депутатського корпусу.

 

IV. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

 

Школа повністю укомплектована педагогічними працівниками. Кадрове забезпечення спеціалізованого навчального закладу здійснено в повній відповідності з навчальним робочим планом школи та п'ятиденним режимом роботи. Освітній процес забезпечують 47 педагогічних працівників: 44 основних, 3 сумісники. 47 педагогів мають повну  вищу педагогічну освіту. Всі працюють за фахом та в повному обсязі виконують посадові обов'язки.

 

V. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників

 

У закладі на обліку перебуває 110 дітей  із пільгової та облікової категорій: 13 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, 5 дітей-інвалідів, 44 дитини  з багатодітних родин, 2  дитини з малозабезпечених родин, 1 дитина, яка  постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, 9 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 8 учнів із сімей, вимушених переселенців, 21 учень, діти військовослужбовців  АТО, 7 учнів обліку ВШО.  Особлива увага педагогічного колективу направлена на створення умов для самореалізації соціально незахищених школярів. 94 % учнів визначеної категорії залучені до активних форм гурткової роботи та спортивних секцій, що проводиться на базі школи та позашкільних навчальних закладах. 

Адміністрація школи тримає на постійному контролі питання організації харчування учнів. Щомісячно аналізується стан охоплення учнів гарячим харчуванням, буфетною продукцією та організації харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій та учнів, які відвідують ГПД.

За наслідками 2017-2018 навчального року всі учні школи були охоплені різними видами харчування (буфетна продукція, обіди, сніданки 1-4 класи, обіди ГПД):

- вересень-700 (93%);   - січень-685 (91%);

- жовтень-707 (94%);    - лютий - 660 (88%);

- листопад-689 (92%);   - березень - 675 (89%);

- грудень - 684 (91%);   - квітень - 675 (89%);

                                      - травень - 655 (87%).

В цілому, 681 учні (90%).

У порівнянні з 2014-2015 навчальним роком - 676 (94%), з 2015-2016 навчальним роком – 673 (91%), з 2016-2017  - 663 (87%), з 2017-2018 – 681 (90%).

У 2017-2018 навчальному році у школі безкоштовно харчувалися 320 учнів 1-4 класів та 31 учень пільгової категорії:

- 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 5 дітей-інвалідів (з особливими освітніми потребами) з дитинства учнів;

- 2 дітей із малозабезпечених сімей;

- 11 дітей, батьки яких знаходяться в ООС.

Учні 1-4 класів щодня харчуються на 9,00 грн., діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей та діти АТО - на 10,38 грн.

Вивчення стану організації харчування здійснюється за результатами анкетування учнів та батьків, громадської думки.

Протягом літа 2018 року у ДОТ «Слава» буде оздоровлено 18 неповнолітніх з числа: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей СЖО, дітей, батьки яких залучені в АТО та обдарованих учнів. У ДОТ «Сонячний» планується оздоровити 6 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей.

Організація літнього відпочинку дітей є складовою безперервного та послідовного процесу виховання. Тимчасовий табір відпочинку «Юність» при школі створює умови для педагогічно обґрунтованого, змістовного та цікавого дозвілля учнів закладу. Кількісний відсоток учнів, які оздоровилися у тимчасовому таборі є сталим уже декілька років – 272 учня (41 %). У 2018 році   заклад надавав у тимчасовий  табір  відпочинку при КЗШ № 119 один загін  у кількості 25 учнів, всього оздоровлено дітей – 297 (45%). Двоє учнів із числа дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, відпочиватимуть та харчуватимуться безкоштовно.

У повному обсязі та у відповідності до вимог здійснюється щорічний профілактичний медичний огляд учнів та працівників школи.

З метою морального та матеріального стимулювання учнів та педагогічних працівників адміністрація закладу клопоче про виділення путівок для оздоровлення та відпочинку у санаторно-курортні заклади. За підсумками 2017-2018 н.р. чотирьом працівникам  (Шаповаленко І.П., Раковській Л.Л., Кириченко Н.В., Литвиненко Н.Л.) – надано путівки для оздоровлення.

Робота педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму була спрямована на виконання Закону України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону здоров'я», «Про охорону дитинства». У закладі за 6 місяців 2018 року під час навчально-виховного процесу зареєстровано 1 травма  серед дітей всіх вікових категорій, показник із загальної кількості травмованих у порівнянні з даним терміном 2017 року залишився незмінним. ЗАВАНТАЖИТИ 

 

 

Категорія: ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ | Додав: lani
Переглядів: 18 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar