Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ » ВСЕ ПРО ЗНО

Підготовка до проведення ЗНО 2018

Інформація за підсумками інтернет-конференції, що відбулася 23.11.2017

Підготовка до проведення ЗНО 2018

Порядок денний

1. Оновлення нормативного забезпечення ЗНО 2018.

2. Особливості проведення ЗНО з іноземних мов у 2018 році.

3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

 

1. Оновлення нормативного забезпечення ЗНО 2018

За час, що минув з першої в цьому навчальному році інтернет-конференції, нормативно-розпорядча база проведення ЗНО поповнилася такими документами:

наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2017 № 1459  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2017 р. за № 1379/31247 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 року № 1103», яким внесено зміни у формат проведення у 2018 році ЗНО з іноземних мов;

наказами УЦОЯО

від 18.10.2017 № 152 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року» та

від 04.10.2017 № 148 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року», що розміщені в розділі «Законодавство» на сайті ДпРЦОЯО;

Календарними планами підготовки та проведення ЗНО в Дніпропетровській, Запорізькій області в 2018 році, спільними наказами департаментів освіти і науки Дніпропетровської,  Запорізької облдержадміністрацій та ДпРЦОЯО, якими ці плани затверджені (відповідно від 01.11.2017 № 617/0/212-17/100 та від 06.11.2017 № 0697//101).

Накази разом з Календарними планами розміщені в меню «Нормативні та інформаційні матеріали» (розділ «Нормативні документи», підрозділ «Розпорядження голови облдержадміністрації та спільні накази»).

У заходах вищеназваних Календарних планів знайшли відображення та деталізацію питання нашої взаємодії на усіх етапах підготовки та проведення ЗНО в 2018 році, зокрема й пробного ЗНО.

2. Особливості проведення ЗНО з іноземних мов у 2018 році

Названим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2017 № 1459 передбачено використання для проведення ЗНО з іноземних мов у 2018 році предметних тестів, які міститимуть завдання двох рівнів складності: академічного та профільного, а не рівня В1 та рівня В2, як передбачалося раніше. При цьому визначено два варіанти зарахування результатів ЗНО з іноземної мови як оцінки за ДПА для випускників старшої школи ЗНЗ:

– випускники старшої школи ЗНЗ, які бажають зарахувати результат ЗНО
з іноземної мови як оцінку за ДПА та вивчали цю іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні, отримують оцінку за ДПА за результатами виконання завдань академічного рівня;

– випускники старшої школи ЗНЗ, які бажають зарахувати результат ЗНО
з іноземної мови як оцінку за ДПА та вивчали цю іноземну мову на профільному рівні, отримують оцінку за ДПА за результатами виконання завдань академічного та профільного рівнів.

Для роз’яснення ситуації скористаємося, серед іншого, коментарем, наданим керівниками УЦОЯО щодо змін, які відбулися у форматі проведення ЗНО з іноземних мов.

У 2015 році в Україні був досвід запровадження дворівневих тестів з української мови і літератури та математики. Тоді лише кілька ВНЗ у своїх Правилах прийому визначили необхідність подання сертифікатів поглибленого рівня. Цього року ситуація повторилася. Як підкреслив директор УЦОЯО Карандій В.А., «у процесі затвердження Переліку конкурсних предметів для вступу на навчання від закладів вищої освіти запиту на різнорівневі тести не надходило. Крім того, окремі члени робочої групи з підготовки Умов прийому на 2018 рік відмітили, що впровадження різнорівневих тестів зумовлює нерівні умови для абітурієнтів. Є й інший аспект: Український центр оцінювання якості освіти не вимірює рівня володіння іноземною мовою, а оцінює рівень навчальних досягнень. Передусім, тест ЗНО, – це інструмент, який має чітке завдання: проранжувати або вибудувати рейтинг абітурієнтів, які хочуть вступати до вищих навчальних закладів. Запит Міністерства освіти і науки України щодо визначення об’єктивної оцінки результатів вивчення іноземної мови на рівні стандарту (академічному) або профільному рівні, – дещо інше завдання, однак ми з ним упоралися».

Зміст і складність завдань тестів ЗНО у 2018 році відповідатиме Програмі ЗНО, що враховує специфіку вивчення іноземної мови на рівні стандарту (академічному) та на профільному рівні. Ці програми затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінюванню для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти». Випускники 2018 року, які оберуть іноземну мову як предмет ДПА, отримають результат ДПА (за шкалою 1–12) залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали.

У характеристиках сертифікаційних робіт з іноземних мов надана структура тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів: Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю дозволяють ознайомитися з системою зарахування результатів виконання завдань.

Маємо таку характеристику тесту з іноземних мов на 2018 рік:

Кількість
тестових завдань

Час, відведений на виконання тесту, хвилин

Максимальна кількість балів
за виконання усіх завдань тесту

59

150

72

На виконання завдань з аудіювання відведено 30 хвилин. Учасникам буде запропоновано почергово прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до
3 хвилин, а потім відповісти на різнопланові запитання, працюючи в зошиті. Ці завдання перевірятимуть здатність розуміти почуте й вибирати необхідну інформацію
з прослуханих текстів. Аудіозаписи відтворюватимуться двічі. Учасники матимуть час
(до 10 хвилин) для перенесення своїх відповідей на завдання частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» у бланк А.

Результат виконання завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4–6 частини «Читання», Task 9 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховано як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року (за вибором випускника), які вивчали англійську мову на рівні стандарту або академічному рівні (оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 1–32 і 49–59).

Результат виконання всіх завдань буде зараховано як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи ЗНЗ 2018 року (за вибором випускника), які вивчали англійську мову на профільному рівні (оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань).

Результат виконання всіх 59 завдань тесту буде зараховано як результат ЗНО (за шкалою 100–200) під час прийому до закладів вищої освіти.

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання з німецької, французької, іспанської мов відбудеться 29 травня, з англійської мови – 01 червня.

Результати ЗНО з іноземних мов будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Детально з характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, а також демонстраційними варіантами тестових зошитів та аудіо текстами можна ознайомитися на головній сторінці нашого сайту, скориставшись розділом «Предмети ЗНО 2018».

3. Оновлення інформації в довідниках інформаційно-телекомунікаційної системи УЦОЯО та довідниках даних закладів освіти ДпРЦОЯО

 

1 грудня  розпочинаємо основний етап оновлення інформації в довідниках, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі УЦОЯО.

Відповідно до пункту 13 названих Календарних планів підготовки та проведення
в 2018 році ЗНО в Дніпропетровській та Запорізькій області, керівники закладів освіти мають до 28 грудня 2017 року здійснити оновлення інформації в довідниках, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ІТС) УЦОЯО. Названий термін визначений Міністерством освіти і науки України в Календарному плані підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1287ю

Нагадуємо, що дані довідників ІТС використовуються УЦОЯО під час підготовки та проведення ЗНО, зокрема й для

– інформування закладів освіти (далі – ЗО) про реєстрацію випускників старшої школи для участі в ЗНО,

– формування відомостей результатів ДПА, проведеної у формі ЗНО,

– інформування про успішність проходження ЗНО випускниками відповідного закладу тощо.

Доступ до редагування інформації в довідниках ІТС УЦОЯО буде наданий на сайті УЦОЯО в сервісі «Керівникам навчальних закладів» (на сторінках «Заклади освіти»)
з 01 до 28 грудня 2017 року. Вхід на свої сторінки сервісу буде здійснюватися закладами освіти за логінами та паролями, що використовувалися під час ЗНО 2017. У випадку втрати закладом освіти логіну та паролю від входу до свої сторінки на сайті УЦОЯО адміністрація закладу освіти має надіслати офіційне звернення до ДпРЦОЯО щодо повторного надання цих даних.

Після здійснення перевірки та збереження інформації в сервісі, кожен заклад має надіслати до ДпРЦОЯО «Картку закладу», затверджену підписом керівника
і печаткою.

Картка надсилається в двох форматах: відсканований документ – електронною поштою (rc.dnepr@testportal.gov.ua), оригінал документа – поштовим відправленням (вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083).

Звертаємося з проханням до відповідальних за ЗНО, за можливості, централізувати відправку названих документів, щоб оптимізувати процес їх систематизації для обробки та збереження.

Алгоритм роботи в сервісі «Керівникам навчальних закладів» на сайті УЦОЯО направлено органам управління освітою з відповідним листом та додатково розміщено в меню «Нормативні та інформаційні матеріали» (розділ «ЗНО», підрозділ «Алгоритми роботи з електронними сервісами»).

Звертаємося з проханням організувати оновлення керівниками ЗО інформації
в довідниках у визначені Міносвіти терміни.

3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

З метою інформування учнівської та педагогічної громадськості регіональним центром протягом листопада – грудня проводиться низка інформаційних заходів.
З матеріалами таких заходів з питань підготовки до ЗНО з української мови і літератури можна ознайомитися в архіві, що знаходиться за посиланням:
https://www.youtube.com/user/DnRCOYaO .

Крім того запрошуємо усіх бажаючих взяти участь в таких он-лайн заходах:

28 листопада – у зустрічі начальника методичного відділу
Мукомел Наталії Андріївни з учнівською та педагогічною громадськістю із загальних питань підготовки до ЗНО та пробного ЗНО 2018;

30 листопада – у трансляції зустрічі доцента Дніпропетровського національного університету, методиста ДпРЦОЯО Мамчич Інни Петрівни з учнями ПТНЗ та  студентами ВНЗ, які в 2018 році будуть вперше складати ЗНО як ДПА з української мови і літератури;

14 грудня – у зустрічі доцента Дніпропетровського національного університету, методиста ДпРЦОЯО Мамчич Інни Петрівни з учителями української мови і літератури з питань особливостей сертифікаційної роботи з української мови і літератури:

Початок зустрічей о 14:30. Для участі в названих заходах потрібно зайти на канал ДпРЦОЯО за посиланням: https://www.youtube.com/user/DnRCOYaO Під час роботи учасники можуть скористатися чатом для отримання відповідей на наявні запитання. Звертаємо увагу, що матеріали цих зустрічей будуть доступні в архіві наступного дня після їх проведення.

Крім того, після 28 листопада презентація «Зовнішнє незалежне оцінювання – шлях до мети», яка використовуватиметься під час он-лайн зустрічі того ж дня буде розміщена
у зручному для використання форматі на сторінках відповідальних за ЗНО в меню «Нормативні та інформаційні матеріали» (розділ «ЗНО», підрозділ «Інформаційна кампанія»).

Щодо оновлення інформаційних куточків з питань підготовки до ЗНО 2018.

Для інформаційно-роз’яснювальної роботи пропонуємо використовувати кольорові листівки-інфографіки з характеристиками сертифікаційних робіт з предметів ЗНО 2018, зокрема й з інформацією щодо типів завдань сертифікаційних робіт та схемаи нарахування балів за виконання завдань.

Листівки можна знайти у розділі «Предмети ЗНО 2018» на головній сторінці сайту ДпРЦОЯО. Але більш зручно скористатися розділом «Галерея», у якому, як ми повідомляли на попередній конференції, розміщуються з цього навчального року листівки-інфографіки з усіх питань ЗНО (перейти до розділу «Галерея» можна також зі сторінок відповідальних за ЗНО (меню «Нормативні та інформаційні матеріали», розділ «ЗНО», підрозділ «Інформаційна кампанія») Це, наприклад, зручно зробити, якщо ви вже зайшли на сторінку та відкрили розділ «ЗНО».

Протягом останнього тижня в розділах «Галерея» та «Предмети ЗНО 2018»  розміщено інфографіки з характеристиками сертифікаційних робіт з таких предметів як українська мова і література, математика, англійська мова та додаткова інфографіка з типів завдань сертифікаційної роботи та схемою нарахування балів за виконання завдань з англійської мови. Протягом двох найближчих тижнів будуть розміщені такі листівки з решти предметів ЗНО.

Як і раніше всі інформаційні матеріали надаються у зручному для використання форматі. Пропонуємо використовувати їх для розміщення в інформаційних куточках, на сайтах закладів освіти, використовувати в інших формах роботи з учнівською, педагогічною та батьківською громадськістю..

Категорія: ВСЕ ПРО ЗНО | Додав: lani (16.12.2017)
Переглядів: 282 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar